Copyright / Disclaimer

PETROLINE International Nederland heeft deze website met de uiterste zorg samengesteld en laten maken. De site en alle informatie op de site in welke vorm dan ook, is eigendom van PETROLINE International Nederland tenzij anders is vermeld.

PETROLINE International Nederland besteedt zorg en aandacht aan de juiste invoer van alle gegevens op de site. De informatie op de site wordt regelmatig ge-update. Bij de invoer van gegevens of informatie door PETROLINE International Nederland of door derden wordt grote zorgvuldigheid betracht. De site wordt regelmatig onderhouden.

PETROLINE International Nederland uitgeverij kan echter op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden of verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden in de gegevens of informatie op deze site. Daar waar informatie of gegevens op deze site door derden worden ingevoerd, is

PETROLINE International Nederland ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de actualiteit, correctheid of volledigheid van deze geplaatste informatie of gegevens. PETROLINE International Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade- en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve gegevens of informatie op de website.

Aan alle informatie en prijzen die worden vermeld op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Op de inhoud, vormgeving en foto's van deze website rust auteursrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Petroline International Nederland..

Colofon

Teksten & Illustraties: Petroline International Nederland
Website door ID3 BV